projecten

Jaarlijks kiezen wij een jaarthema waarin we een aantal accenten willen leggen. Doorheen het jaar vinden heel wat activiteiten die het schoolgebeuren extra kleur geven plaats. We denken hierbij aan de vieringen doorheen het kerkelijk jaar. Ook de feesten zoals sinterklaas en carnaval, het schoolfeest, grootouderfeest,… krijgen hier hun plaats.

Schoolfeest 2016 - STARS

We rolden de rode loper uit! Genieten van Hollywood in Gent. De sterren van Sint-Bavo verwenden jullie met een heuse Oscar-uitreiking!

Advent

Op maandag 1 december zijn we met de school samen gekomen voor de start van de Advent. De thema's voor de 3 adventsweken die we samen vieren zijn : - Dromen - Het moet anders - Geloven: Maria zei: "Ja" en zo kon het Kerstmis worden.

Pagina's