projecten

Jaarlijks kiezen wij een jaarthema waarin we een aantal accenten willen leggen. Doorheen het jaar vinden heel wat activiteiten die het schoolgebeuren extra kleur geven plaats. We denken hierbij aan de vieringen doorheen het kerkelijk jaar. Ook de feesten zoals sinterklaas en carnaval, het schoolfeest, grootouderfeest,… krijgen hier hun plaats.

Jeugdboekenmaand en BIB-BOX

Tijdens de jeugdboekenmaand zet Bingel graag BIB-BOX in de kijker.

Carnaval 2018

Traditioneel vierden we de vrijdag voor de krokusvakantie carnaval!

Lichtmis

Op 4 februari vierden we, samen met kinderen, ouders, leerkrachten en parochianen, het feest van Maria Lichtmis in de kathedraal.
 

Dag van de directeur

Onze directeur is vandaag gevierd.
Alle kinderen brachten hun beste gedicht naar voor.
De juffen en meesters zorgden voor een cd met liedjes, speciaal voor hem gekozen.

Afsluiting van de 'vroege vogel-week'!

Vandaag waren onze vogels zo vroeg!
Ze kwamen in pyjama naar school en brachten hun ontbijt mee.
Het was reuze gezellig!

De warmste week

Wij droegen ons steentje bij en zamelden €1500 in voor
- vzw De Tinten
- vzw Mucocentrum Gent
- vzw Sint-Michielsbeweging!

20 jaar brugfiguren: wij slaan de brug!

De werking van de brugfiguren bestaat 20 jaar. Op onze school is juf Daphné de brugfiguur. Je ziet haar vaak 's morgens of 's avonds aan de poort.
 

Beertje Bavo buurt: innovatie

Innovatie is kiezen voor groei.
Innovatie is openstaan voor zinvolle vernieuwing.
Innovatie is graag meedoen.

Pierkesloop 2017

1 2 3 4 Pier es hier, Pier es hier, 1 2 3 4 Pierlala es hier!

Pagina's