projecten / pastoraal

Jaarlijks kiezen wij een jaarthema waarin we een aantal accenten willen leggen. Doorheen het jaar vinden heel wat activiteiten die het schoolgebeuren extra kleur geven plaats. We denken hierbij aan de vieringen doorheen het kerkelijk jaar. Ook de feesten zoals sinterklaas en carnaval, het schoolfeest, grootouderfeest,… krijgen hier hun plaats.

Samen op weg naar Pasen

Vandaag vieren we Witte Donderdag. Wit omdat het feest is, want  vandaag denken wij weer aan de dag dat Jezus voor de laatste maal met zijn twaalf apostelen aan tafel zat. Wij zijn gelukkig dat we dit samen mogen meemaken en dat we ons ingezet hebben voor de kinderen van Asha Hope in Sri Lanka en VZW De Tinten.

Advent

Op maandag 1 december zijn we met de school samen gekomen voor de start van de Advent. De thema's voor de 3 adventsweken die we samen vieren zijn : - Dromen - Het moet anders - Geloven: Maria zei: "Ja" en zo kon het Kerstmis worden.

Pagina's