projecten

Jaarlijks kiezen wij een jaarthema waarin we een aantal accenten willen leggen. Doorheen het jaar vinden heel wat activiteiten die het schoolgebeuren extra kleur geven plaats. We denken hierbij aan de vieringen doorheen het kerkelijk jaar. Ook de feesten zoals sinterklaas en carnaval, het schoolfeest, grootouderfeest,… krijgen hier hun plaats.

Sint-Bavo bouwt

Iets meer dan één jaar was onze school een bouwwerf.
Nu zijn we blij met vier extra klassen en een speelplaats op het dak!

Bavodag 2019 - filmpje

Jij leest? Respect!
Dat vierden we op 1 oktober

Pierkesloop 2019

Onze groene Pierkes van de Pierkesloop!

Verkiezing leerlingenraad

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen kozen wij op school een leerlingenraad. 

Lichtmis 2019

Dat het licht in ons mag blijven branden
't laaiend licht, het dove niet.

God draagt ieder mensenkind op handen
Looft zijn Naam met een vreugdelied.

De leesslinger!

Vandaag kwam Pipi Langkous op bezoek.
Ze vertelde over heel veel soorten boeken en was erg grappig!

De filmclub

Op woensdagnamiddag genieten telkens twee groepen kinderen van mooie films!
Ook het volgende trimester stappen we verder mee in dit project.

De warmste week

Met de leerlingenraad trokken we naar Wachtebeke.
We hadden een opbrengst van de kerstmarkt mee: € 1300! We schonken die aan de Sint-Michielsbeweging Agape en aan de Mucovereniging Gent.

Advent en kerstmarkt

Laat het licht maar schijnen in de duisternis!

Grote rekendag

De Grote Rekendag is een dag die helemaal in het teken van rekenen staat. Alle kinderen van de school kunnen hieraan meedoen. Leerlingen rekenen niet alleen in de klas, maar vooral ook daarbuiten. Want rekenen is veel meer dan sommen maken in je werkboek!

Pagina's