projecten / Beertje Bavo

Jaarlijks kiezen wij een jaarthema waarin we een aantal accenten willen leggen. Doorheen het jaar vinden heel wat activiteiten die het schoolgebeuren extra kleur geven plaats. We denken hierbij aan de vieringen doorheen het kerkelijk jaar. Ook de feesten zoals sinterklaas en carnaval, het schoolfeest, grootouderfeest,… krijgen hier hun plaats.

Beertje Bavo 5

De voorbije twee maanden vermaakte Beertje Bavo zich uitstekend!

Beertje Bavo 4

Ons beertje is een echte globetrotter.