projecten / school

Jaarlijks kiezen wij een jaarthema waarin we een aantal accenten willen leggen. Doorheen het jaar vinden heel wat activiteiten die het schoolgebeuren extra kleur geven plaats. We denken hierbij aan de vieringen doorheen het kerkelijk jaar. Ook de feesten zoals sinterklaas en carnaval, het schoolfeest, grootouderfeest,… krijgen hier hun plaats.

Tips in tijden van Corona

Op de website en op de facebookpagina van de school verschijnen regelmatig leuke tips om verveling tegen te gaan.
Hier vindt u ze terug!

Sinterklaasfeest 2019 - filmpje

Daar komen Sint en Piet met de bakfiets aan!
Ook op de klaspagina's staan veel foto's.

Sint-Bavo bouwt

Iets meer dan één jaar was onze school een bouwwerf.
Nu zijn we blij met vier extra klassen en een speelplaats op het dak!

Grote rekendag

De Grote Rekendag is een dag die helemaal in het teken van rekenen staat. Alle kinderen van de school kunnen hieraan meedoen. Leerlingen rekenen niet alleen in de klas, maar vooral ook daarbuiten. Want rekenen is veel meer dan sommen maken in je werkboek!

Jeugdboekenmaand en BIB-BOX

Tijdens de jeugdboekenmaand zet Bingel graag BIB-BOX in de kijker.

Carnaval 2018

Traditioneel vierden we de vrijdag voor de krokusvakantie carnaval!

Dag van de directeur

Onze directeur is vandaag gevierd.
Alle kinderen brachten hun beste gedicht naar voor.
De juffen en meesters zorgden voor een cd met liedjes, speciaal voor hem gekozen.

Afsluiting van de 'vroege vogel-week'!

Vandaag waren onze vogels zo vroeg!
Ze kwamen in pyjama naar school en brachten hun ontbijt mee.
Het was reuze gezellig!

De warmste week

Wij droegen ons steentje bij en zamelden €1500 in voor
- vzw De Tinten
- vzw Mucocentrum Gent
- vzw Sint-Michielsbeweging!

20 jaar brugfiguren: wij slaan de brug!

De werking van de brugfiguren bestaat 20 jaar. Op onze school is juf Daphné de brugfiguur. Je ziet haar vaak 's morgens of 's avonds aan de poort.
 

Pagina's