projecten / Filmclub

Jaarlijks kiezen wij een jaarthema waarin we een aantal accenten willen leggen. Doorheen het jaar vinden heel wat activiteiten die het schoolgebeuren extra kleur geven plaats. We denken hierbij aan de vieringen doorheen het kerkelijk jaar. Ook de feesten zoals sinterklaas en carnaval, het schoolfeest, grootouderfeest,… krijgen hier hun plaats.

De filmclub

Op woensdagnamiddag genieten telkens twee groepen kinderen van mooie films!
Ook het volgende trimester stappen we verder mee in dit project.