Verkiezing leerlingenraadVier weken vooraf startte de campagne. 
Elke leerling van het derde, vierde, vijfde of zesde leerjaar mocht zich kandidaat stellen.
Zij stelden zichzelf voor aan de hand van een affiche en een puntenplan.
Op 12 oktober vond de verkiezing plaats.
Elke leerling van de lagere school en elk personeelslid mocht één stem uitbrengen. 
Het was een spannende dag en op maandag 15 oktober werden de tien verkozenen voorgesteld.