20 jaar brugfiguren: wij slaan de brug!

Dat vierden we op 19 oktober in de Zebrastraat. In de voormiddag was er een speciaal aanbod voor de ouders, in de namiddag kwamen de ‘professionals’ aan hun trekken. Schoolteams, partnerorganisaties op het vlak van welzijn en vrije tijd, academici, overheden en collega’s uit andere steden kondenen dan kiezen uit workshops, sprekers of een documentaire rond ouderbetrokkenheid en bruggen slaan.
Juf Daphné, onze brugfiguur trok ernaar toe met 8 ouders. In de namiddag namen mijnheer de directeur en juf An deel aan de workshops.