Het verkeer.

We maakten een wandeling rond de school en kregen daarbij een opdracht om dingen aan te duiden die we in het verkeer tegenkwamen.
Ook hebben we eens naar de auto van juf Lily gekeken en mochten we er zelf eens inzitten.
Natuurlijk als we in de auto meerijden moeten we onze gordel aandoen!