4C
Rekenspelletjes: maal- en deeltafels oefenen.

Tijdens onze rekenlessen hebben we vaak onze maal- en deeltafels nodig. 
Vorige week nog tijdens onze staartdelingen. 
Oefenen, oefenen en nog eens oefenen dus! Al spelend en met de zon op ons gezicht gaat dat natuurlijk veel beter. 
 

Buitenlesdag, joepie!

Donderdag was het buitenlesdag! We zijn de dag gestart met een grote opruimactie. We trokken de stad in met onze grijpstokken en afvalzakken.
Nadien volgde een lesje verkeer en WO. Genieten was dat met de zon op ons gezicht! 

Bewegend rekenen

We leerden kenmerken van deelbaarheid toepassen. We gingen op zoek in de klas met onze getallen.. 

Sponsorloop

De kinderen van 1A en 4C zetten hun beste beentje voor tijdens de jaarlijkse sponsorloop. Samen met de volledige school willen we een mooie som geld overhandigen aan het goede doel. Bedankt aan iedereen om mee te lopen en geld in te zamelen.