projecten / Leerlingenraad

Jaarlijks kiezen wij een jaarthema waarin we een aantal accenten willen leggen. Doorheen het jaar vinden heel wat activiteiten die het schoolgebeuren extra kleur geven plaats. We denken hierbij aan de vieringen doorheen het kerkelijk jaar. Ook de feesten zoals sinterklaas en carnaval, het schoolfeest, grootouderfeest,… krijgen hier hun plaats.

Verkiezing leerlingenraad

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen kozen wij op school een leerlingenraad. 

De warmste week

Met de leerlingenraad trokken we naar Wachtebeke.
We hadden een opbrengst van de kerstmarkt mee: € 1300! We schonken die aan de Sint-Michielsbeweging Agape en aan de Mucovereniging Gent.