Inzegening van de kruisjesDaar werden ze ontvangen door monseigneur Van Looy. Hij zegende de nieuwe kruisjes voor de klassen van onze school. Hij toonde hen ook het relikwie van het Heilig Kruis.
Hij nodigde de kinderen uit om het Lam Gods te bezoeken. Ellis kon, naar aanleiding van zijn spreekbeurt, over dit beroemde schilderij veel vertellen.