Helm op / Fluo top- Iedereen komt met een fluohes naar school
- Alle nieuwe leerlingen krijgen een fluohes van de ouderraad
- Aan het onthaal kunnen nieuwe hesjes aangekocht worden: € 3