Bezoek aan Sint-Bavo Humaniora

Op woensdag 6 februari brachten we een bezoekje aan onze humaniora.
We kregen een leuke les Latijn, werden wiskundig en technisch uitgedaagd in een lesje STEM 
en sloten de voormiddag af met een lesje geschiedenis in het Frans! 
Bijna klaar voor de grote stap...