koor

Het schoolkoor Koreando, onder leiding van Christophe Goedvriend, oefent elke week op maandagmiddag van 12.30 u. tot 13.15 u.
Alle leerlingen van het 3de tot en met het 6de leerjaar zijn welkom.
De leerlingen en hun ouders engageren zich voor deelname aan de repetities en aan de meeste buitenschoolse activiteiten.
Er kunnen extra repetities voorzien worden in voorbereiding van een optreden en op pedagogische studiedagen.