Rikkiklas (OKA)
Eieren in de broeikast

Onze 12 eieren zitten in de broedkaskast !

We musiceren naar carnaval toe

We maken muziek tijdens het carnavalfeest.

Op stap naar het Sint-Lucasziekenhuis.

Rondleiding in het Sint-Lucasziekenhuis met juf Hilde.

Veilig in het verkeer, met de politie in onze klas.

Vandaag kregen we bezoek van de 'échte' politie.