2e leerjaar B
LEREN LEREN: Ik stuur mezelf

In het tweede leerjaar leren wij leren. Kijk maar hoe dat gaat!

STEM: Ik bouw een toren

Onze eerste les rond wetenschap en techniek stelt ons direct voor een ware uitdaging:
Kun jij..., samen met twee andere kinderen, van blokken een stevige toren bouwen?
Kun jij de toren ook natekenen zodat je hem de volgende dag opnieuw kunt bouwen?

Schimmenspel

Schimmenspel...

Tangram

Ken je het boek 'Tangramkat' van Maranke Rinck?