contact

Schoolbestuur

Het schoolbestuur  is de organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. 

Raad van Bestuur

Dhr. Geert Allary (voorzitter)
Mevr. Anne-Marie Burvenich (secretaris)                                                                                                                                    
Mevr. Annemie De Schrijver                                        
Mevr. Marleen Devoldere
Mevr. Rita Dhoore
Mevr. Régine Lannoo
Dhr. Rudy Van Hecke
Mevr. Monica Van Kerrebroeck
Mevr. Lena Van Slycken
Mevr. Marie-Anne Baert


Algemene Vergadering

Leden van de Raad van Bestuur +

Mevr. Ann Ruyffelaere
Mevr. Isabelle Van Belle
Dhr. Tomas Legrand
Dhr. Filip Dhondt
Dhr. André Berkvens

Maatschappelijke zetel: VZW Sint-Bavobasisschool – Apostelhuizen 2 – 9000 Gent

Directie

Dhr. Geert Mallems
Directeur
directie@sint-bavo.be

Mw. Hannelore Coens
beleidsondersteuner
hannelore.coens@sint-bavo.be

Administratie

administratie@sint-bavo.be

Juf Martine

Juf Sabine

Juf Silke
boekhouder

Zorgcoördinator en CLB

Juf Erna
Zorgcoördinator

Juf  Daphné Houpline
Brugfiguur

Mw. Birgitte Bertrand
CLB - psychologe

 

Kernteam

Dhr. Geert Mallems

Juf Hannelore

Juf Erna

Juf Daphné

Juf Anne M.

Juf Annabel

Leerkrachten

Juf Erna
zorgcoördinator

 

Meester Bart
ICT-coördinator

 

Meester Maarten
Verantwoordelijke GDPR

 

JONGSTE KLEUTERS

Juf Valérie

Juf Lisa

Juf Kristien

Juf Nele

Juf Kathleen L.

Juf Lisa

Juf Lieve

Meester Bram

OUDSTE KLEUTERS

Juf Kathleen B.

Juf Julie

Juf Lily

Juf Annabel

Juf Véronique

Juf Phaedra

Meester Mathias

EERSTE LEERJAAR

Juf Astrid

Juf Stéphanie

Juf Sophie

Juf Lara

Juf Marie

Meester Mathias

TWEEDE LEERJAAR

Meester Olivier

Juf Lize

Juf Lieve

Juf An C.

Meester Bram

Meester Dwight

DERDE LEERJAAR

Juf Kathleen T.

Juf Laura

Juf Petra

Juf Kathleen D.L.

Juf Marleen

Meester Maarten

Meester Dwight

VIERDE LEERJAAR

Juf Nicole

Juf Doortje

Juf Lize

Juf Kathleen D.L.

Juf Marleen

Meester Maarten

Meester Dwight

VIJFDE LEERJAAR

Juf Ann D.B.

Meester Lukas

Meester

Juf Anne

Meester Maarten

Meester Dwight

ZESDE LEERJAAR

Juf Ann V.M.

Juf Rebecca

Meester Kenny

Juf Anne M.

Juf Helena

Meester Maarten

Meester Dwight

Ouderraad

De ouderraad bestaat uit een groep enthousiaste ouders, die samen met de directie en het voltallig personeel willen meewerken en meedenken op zowel pedagogisch als algemeen vlak aan een nog beter schoolleven voor onze kinderen. Een aantal van onze activiteiten hebben tot doel geld in te zamelen, waarmee we specifieke noden van de school helpen bekostigen. Samen met de school werken en denken we mee in bvb het kader van verkeersveiligheid, MOS project, tweede handsuniformen verkoop en andere schoolactiviteiten. 

Voorzitter : mevrouw Julie Depuydt, mama van Alexander en Elias 
Ondervoorzitter : mevrouw Eline De Neef, mama van Paulien en Kobe
Secretaris : mevrouw Sofie Cuypers, mama van Daan en Emilie
Penningmeester : de heer Frank Verlot, papa van Finn
Kernlid: Mevrouw Nazmiye Balci, mama van Yelda, Esra en Ela

Contact: ouderraad@sint-bavo.be

De Schoolraad (SR)

In de schoolraad zetelen ouders, leerkrachten en vertegenwoordigers uit de lokale gemeenschap, telkens vier personen per geleding. De schoolraad heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Zij wordt samengesteld voor een periode van vier jaar. De leden overleggen en onderhandelen samen met het schoolbestuur en de directie over verschillende onderwerpen rond onderwijs en opvoeding van de kinderen in Sint-Bavo. In onze school wordt de schoolraad samengesteld uit vertegenwoordigers aangeduid door de onderliggende ouderraad en pedagogische raad. De leden van de lokale gemeenschap worden vervolgens gekozen door de twee voornoemde geledingen. Ouders die graag een belangrijk thema ter sprake brengen, kunnen dat steeds melden aan de vertegenwoordigers van de ouders in de schoolraad of aan de voorzitter van de ouderraad.
Eventueel wordt die vraag of suggestie dan opgenomen als agendapunt in de schoolraad. De schoolraad vergadert een viertal keer per schoolj

Vertegenwoordigers ouderraad
Mevr. Hanne Beirens
Mevr. Dorothee Vanstalle
De heer Peter Stevens
De heer Frank Verlot

Vertegenwoordigers pedagogische raad
Mevr. An Cordeels
Mevr. Julie De Schepper
Mevr. Aurélie D'Haese
Mevr. Erna Steenacker

Lokale gemeenschap
De heer Hugo Vangansbeke
Mevr. Céline Everaert
Mevr. Hilde Van Eeckhout (voorzitter)
De heer Joris Van Huffel

Adviserende functie
Dhr. Geert Allary (schoolbestuur)
Dhr. Geert Mallems (directie)

 

Onthaal en opvang

Mw. Monique

Mw. Gisèle

Dhr. John

Mw. Gina

Mw. Peggy

Juf Isabelle

Juf Kathleen

Juf Christianne

Onderhoud

Mw. Tamara

Mw. Sakine